Over ons werk

PIM VAN HUISSELING

Ik ben een aardewerk pottenbakker.
Roodbakkende klei,
Het basismateriaal voor mijn werk,
Aardewerk potten om elke dag te gebruiken.

Het maak proces.
De plastisch zanderige klei,
Met mijn vingers
Indrukken achterlatend.
Barbotine sporen,
Tatoeages op de naakte scherf.
Bedekt met een witte slib,
Een eerste kleed.

Zwarte en blauwe kalligrafie,
Cirkels punten en spatten
Geen tijd om te denken
Het verhaal zit in de actie.

Turquoise glazuur,
Een laatste jas van oriëntaals koel,
TransparantPim van Huisseling
Om het allemaal te tonen.

 

NIEK HOOGLAND

In de eerste plaats ben ik pottenbakker,
Ik werk met klei,
Een roodbakkende aardewerkklei,
Zoals hij is afgegraven in de regio
De laatste tweeduizend jaar.

De schijf is mijn gereedschap,
Keramiektraditie een bron.

Ik maak potten met die klei,
Potten om dagelijks te gebruiken
En ik maak sculpturen,
Niet elke dag,
Maar met een zekere regelmaat.
De sculpturen hebben de potten nodig
En ik zou geen potten kunnen maken
Als ik geen sculpturen maakte.

Ik hou er van om
Zo direkt mogelijk als de klei het toelaat
Te werken.
De plastische klei,
Het proces van het maken.

Slibversierd aardewerk,
romig vloeibare slibs.
Het directe,
De humor.
Door slibversierd aardewerk te gaan maken
Ben ik een dorpspottenbakker geworden.
Deel uitmaken van een gemeenschap,
Een plaats in de cyclus.

 


 

PIM VAN HUISSELING

I am a slipware potter.
Red firing clay,
The basic material for my work,
Earthenware pots for everyday use.

The proces of making.
The plastic gritty clay impressed
With my fingers.
Leaving my mark.
Barbotine trails,
Tattoos on the naked body.
Covered with a white slip,
A first dress.

Black and blue calligrafy
Circles, dots and splashes
No time to think
The story is in the action.

Turqoise glaze,
A final coat of oriental cool
Transparent
To reveal it all.

NIEK HOOGLAND

In the first place I’m a potter,
I work with clay,
A red firing earthenware clay,
Like it has been dug in this region
for the last two-thousand years.

The wheel is my tool,
Ceramics traditions my source.

I make pots with that clay,
Pots for daily use.
And I make figures.
Not everyday,
But with a certain regularity.
The figures need the pots
And I couldn’t make the pots
If I wouldn’t make the figures.

I like to work as straightforward
As the clay allows me to.
The plastic clay.
The process of making and firing.

Slipware ceramics,
Creamy liquid slips.
The directness,
Its humor.
Making slipware ceramics has made me
A village potter.
Being part of a community,
A place in the cycle.