Pottenbakkerij Hoogland

-1-klei%20afgraven%20PimAl ons werk is gemaakt van een rood bakkende klei-1-klei%20graven%20Niek
die we zelf samenstellen uit een rood bakkende
aardewerkklei en zand van het Tegelse hoogterras
en een roodbakkende Westerwaldklei.

Het merendeel van het werk wordt gemaakt op de
draaischijf, een ander deel van het werk wordt
gemaakt van plakken klei
en/of wordt opgebouwd
uit klei plakken.

Na het draaien en het eerste drogen wordt het werk
afgedraaid en afgewerkt.-3-%20Pim%20van%20Huisseling%20and%20Niek%20Hoogland,%20at%20work-2-Strengenpers

Indien noodzakelijk worden dan ook tuiten
aangezet, oren getrokken of handgrepen aangezet.

Na een verder droogproces worden de potten over-
goten met een witte engobe of kleislib.

De witte kleislib dient als basis voor de verdere
beschildering.

Het beschilderen wordt gedaan met ingekleurde
engobes, we gebruiken hiervoor een grote variëteit
aan kwasten, penselen en ringeloren. Meer subtiele
decoraties worden-3-%20Pim%20van%20Huisseling,%20throwing gekrast in de witte slib, de
zgn. sgraffito techniek, zodat de onderliggende
rode 
scherf tevoorschijn komt.

Na het decoreren wordt het werk overgoten met een
transparant glazuur. Als het werk helemaal droog is
wordt het gebakken in een gas, of in een electrisch
gestookte oven.

De glazuurbrand gebeurt op 1100 oC.-4-Afdraaien%202

De techniek van het met engobes beschilderde
aardewerk zoals wij dat maken, heet in het
Nederlands  “slibversierd aardewerk”of
“slibgoed aardewerk”, in het Frans heet het

“terre-vernisee” maar ook de Engelse
naam “slipware-ceramics wordt veel gebruikt.

De oorsprong van het slibversierde aardewerk ligt
waarschijnlijk-5-barbotinein het Byzantijnse en
vroeg-Islamitische Midden-Oosten.
In de Middeleeuwen verspreidt de kennis en de

techniek van het slibversierde aardewerk zich over
heel Europa.

Het Nieder-Rhein gebied waartoe Tegelen en Steyl
geografisch behoren, ontwikkeld zich vanaf de
17de eeuw tot een centrum voor slibversierd
aardewerk.-6-dompelen%20niek-6-Pim%20kopjes%20dompelen

Tot in de 21ste eeuw loopt er een ononderbroken
lijn van makers van slibversierd aardewerk door
deze regio.

Ofschoon we ons niet schatplichtig voelen aan
deze eeuwen oude traditie, ervaren we deze wel

als een belangrijke bron en eenstartpunt van
waaruit we ons werk willen ontwikkelen naar
hedendaagse keramiek.

-14-werkplaats%201-14-werkplaats%203-11-op%20de%20oven

 

 

 

 

 All our work is made from a red-firing earthenware clay, a
mixture of locally dug clay and sand and an earthenware
clay from the Westerwald.

Most of the work we produce is made on the potters-wheel, other work is made of clay-slabs or is slab-build.

After throwing and the first drying the pots are turned. Then if necessary handles are pulled, spouts and/or feet are mounted and applications are made onto the pots.

After a further drying proces the pots are slipped with a white clay-slip or engobe.
The coat of white clay-slip serves as a base for further decoration.

Decoration is done with coloured slips or engobes. We use a wide variety of brushes and slip trailers to decorate our work.
More subtle decorations are scratched through the white slip to reveal the underlying red clay-body, a technique that is called sgraffito.

After decorating the work is raw glazed with a transparent glaze. Then after a final drying, the pots are fired at 1100 oC in either a gas or an electric kiln.

The technique we are using is called “slipware ceramics” in French it is known as “terre-vernisee” and in the Netherlands we call it “slibversierd aardewerk”

Slipware ceramics originates in the Byzantine and early Islamic Middle-East. The technique of slipware making spreads all over Europe in the Middle Ages.

Tegelen and Steyl are geographicly part of the Nieder-Rhein or Lower-Rhein region.
A region that, from the 17th century on, develloped into a centre for slipware ceramics. A tradition that lasts into the 21st century.

Although we don’t feel tributary to this centuries old tradition, we do feel it as an important source and starting point from which we want to develop our work as contemporary ceramics.